Servicetermijn

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie

 1. Er wordt toestemming verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Plein30, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. het materiaal aanpassen of kopiëren;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Plein30 te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  5. breng de materialen over naar een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Plein30 worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

 

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Plein30 worden geleverd "zoals ze zijn". Plein30 geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Plein30 geen garantie of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

 

4. Beperkingen

Plein30 of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Plein30 te gebruiken, zelfs als Plein30 of een door Plein30 gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten

De materialen die op de website van Plein30 verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Plein30 garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Plein30 kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Plein30 verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Plein30 heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn internetwebsite zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Plein30 van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Plein30 kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Plein30 valt onder de wetten van de staat Delaware, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.